Kodin remonttilainojen käyttäjäprofiilit: Sukupuoli, ikä ja tulotaso

Kodin remonttilainojen suosio on kasvanut viime vuosina, mutta ketkä todella hakevat näitä lainoja? Lainaa-Helposti -yhtiön uusin analyysi tarjoaa syvällisen katsauksen lainanhakijoiden demografisiin tietoihin, mukaan lukien sukupuoli, ikä ja tulotaso. Analyysi perustuu maaliskuun 14. päivästä huhtikuun 14. päivään 2024 kerättyyn dataan.

Sukupuolijakauma kotiremonttilainojen hakijoissa

Kodin remonttilainoja hakevista 58,38 % on miehiä ja 41,62 % naisia, mikä osoittaa miesten olevan hieman aktiivisempia tässä lainasegmentissä. Tämä voi heijastaa perinteisiä roolikäsityksiä tai eroja kiinnostuksen kohteissa ja taloudellisen vastuun jakautumisessa perheissä. Lainanantajien on tärkeä huomioida erot suunnitellessaan markkinointistrategioita ja tuotesuunnittelua, jotta he voivat kohdentaa viestintäänsä sukupuolittain eriytetysti.

Sukupuolijakauma kotiremonttilainojen hakijoissa
Sukupuolijakauma kotiremonttilainojen hakijoissa

Ikäjakauma ja lainan käyttötarkoitus

40-49 -vuotiaat ovat suurin kodin remonttilainoja hakeva ryhmä, mikä korostaa keski-ikäisten asunnon tai talon omistajien tarvetta päivittää tai parantaa asumistaan. Ikäryhmä 50-59 -vuotta seuraa läheisesti tätä ryhmää, mikä voi viitata elämänvaiheeseen, jossa esimerkiksi lapset ovat mahdollisesti muuttaneet pois kotoa ja vanhemmat haluavat uudistaa kotiaan. Nuoremmat ikäryhmät, kuten 18-29 -vuotiaat, ovat vähemmistönä, mikä saattaa heijastella heidän taloudellista tilannettaan tai asenteitaan lainanottoon verrattuna vanhempiin sukupolviin.

Ikäjakauma ja lainan käyttötarkoitus
Ikäjakauma ja lainan käyttötarkoitus

Tulotaso ja lainan määrä

Lainasummien jakauma näyttää ehdottavan, että se saattaa seurata normaalijakaumaa, jonka keskipiste sijoittuu 2 500 –  3 000 euron tuloluokkaan. Tämä tuloluokka on myös yleisin lainan ottajien keskuudessa, mikä kertoo sen olevan keskeinen kohderyhmä kotiremonttilainojen markkinoinnissa. Havainnot voivat auttaa lainanantajia ymmärtämään paremmin, millaisia lainatuotteita eri tulotasojen asiakkaat mahdollisesti tarvitsevat.

Asunnon peruskorjauslainojen tulotaso ja lainamäärä
Asunnon peruskorjauslainojen tulotaso ja lainamäärä

Kiinteistön omistus ja työsuhteen laatu

Kiinteistön omistus on yksi merkittävä tekijä lainanhakuprosessissa.

Omistajat voivat usein tarjota kiinteistönsä vakuudeksi, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada lainaa suotuisammilla ehdoilla.

Työsuhteen laadulla on myös suuri merkitys; vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt saavat yleensä lainaa helpommin, mikä osoittaa työmarkkinoiden vakauden vaikutusta lainasaantikykyyn.

Lainanantajien on tärkeää ymmärtää nämä tekijät syvällisesti, jotta he voivat kehittää riskinarviointimallinsa ja lainaehtonsa vastaamaan todellista markkinatilannetta.

Asunnon peruskorjauslainan hakijoiden työllisyystilanne
Asunnon peruskorjauslainan hakijoiden työllisyystilanne

Johtopäätökset

Kodin remonttilainojen hakijaprofiilin ymmärtäminen auttaa Lainaa-Helposti -yritystä kohdentamaan tuotteitaan entistä tehokkaammin. Analyysi osoittaa suurimman osan lainanhakijoista olevan keski-ikäisiä, vakituisessa työsuhteessa olevia kiinteistön omistajia.

Tiedot osoittavat, että kotiremonttilainojen hakemusprosessi on saavuttanut vankan aseman rahoitusmarkkinoilla, ja se palvelee laajaa asiakaskuntaa

toteaa Andreas Linde, talousasiantuntija ja Lainaa-Helposti:n toimitusjohtaja.

Hänen mukaansa yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita yhä paremmin.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Kodin remonttilainojen käyttäjäprofiilit: Sukupuoli, ikä ja tulotaso