Venäjä lopetti kaasutoimitukset Suomeen. Mitkä ovat sen taloudelliset vaikutukset?

Venäjä lopetti kaasutoimitukset Suomeen. Mitkä ovat sen taloudelliset vaikutukset?

Suomi ja Venäjä ovat vastakkain. Venäjä on lopettanut kaasutoimitukset Suomeen, koska se ei suostunut maksamaan ruplilla. Mitä siis tapahtuu Suomen puolella, onko Suomi valmis kaasutoimitusten katkaisuun ja mitkä ovat katkaisun vaikutukset koko yhteiskuntaan?

Ovatko maakaasutoimitukset valmiita katkokseen?

Suomalainen energiayhtiö Gasum ilmoitti lopettavansa maakaasun toimitukset Venäjältä. Yhtiö ilmoitti, että kesäkuukausina asiakkaille jaetaan maakaasua muista lähteistä Itämeren käytävän kautta.

”Olemme valmistautuneet huolellisesti tähän tilanteeseen, ja niin kauan kuin kaasunjakeluverkossa ei ole ongelmia, pystymme toimittamaan kaasua asiakkaillemme tulevina kuukausina”, Gasumin johtaja, Mika Viljanen, sanoi.

Gasgrid Finland, joka on Suomen valtion omistama kaasun siirtoverkonhaltija, sanoi lausunnossaan: ”Suomen kaasumarkkinoiden tarvitsema kaasumäärä tuodaan Suomen kaasujärjestelmään Balticconnector-kaasuputken syöttöpisteen kautta. Gasgrid Finland on ohjannut kaasun tuonnin Balticconnectorin kautta ja kaasujärjestelmä on tällä hetkellä tasapainossa.”

Lue lisää siitä miten pitää taloudellinen tilanne balanssissa elinkustannusten nousun myötä?

Suurin kaasuntoimittaja

Vaihtoehtoiset tuontireitit näyttävät olevan käytössä, mutta riittääkö se myös tulevaisuudessa? Suomi toi viime vuonna kaksi kolmasosaa maakaasustaan Venäjältä. 

Suomen Venäjältä ostaman maakaasun kokonaismäärä oli 1 miljardi 490 miljoonaa kuutiometriä, kertoi Gazprom, Venäjän suurin maakaasu- ja öljykonserni. 

Gazprom toimitti siis noin 70 prosenttia Suomen viime vuonna käyttämästä maakaasusta. Mutta nyt se on loppumassa.

Suomi kolmas maa, jonka kaasutoimituksia leikattu

Kreml on vaatinut, että ”epäystävällisiksi maiksi” luetellut maat maksavat maakaasusta ruplissa. Venäjän presidentti, Vladimir Putin, ilmoittikin, että ruplilla maksamisesta kieltäytymistä pidetään jatkossa kaasusopimusten laiminlyöntinä. 

Venajan presidentti Vladimir Putin_lainaa-helposti

Näin ollen jo huhtikuun lopussa Gazprom keskeytti kaasutoimitukset Bulgariaan sekä Puolaan, jotka kieltäytyivät noudattamasta uutta maksuaikataulua. Suomesta tuli lopulta kolmas maa, jonka kaasutoimitukset Venäjä katkaisi.

Mihin osiin maata kaasukatkos vaikuttaa eniten?

Vaikka viranomaisten mukaan vaihtoehtoisia lähteitä venäläisen kaasun korvaamiseksi löytyy, häiriö vaikuttaa vaihtelevasti moniin suomalaisen yhteiskunnan ja talouden aloihin. Kuinka riippuvaisia alat sitten ovat maakaasusta? Kuinka paljon vaihtoehdot nostavat kustannuksia? Mikä on vaikutus koko talouteen? Muun muassa näihin kysymyksiin ei ole vielä saatu vastausta.

Vaikuttaako energiakustannusten nousu taloudelliseen tilanteeseesi?

Maakaasusta riippuvaiset alat

 1. Yksityinen käyttö 
 2. Teollisuus
 3. Energiantuotanto
 4. Maatalous

Maakaasun käyttö asuinrakennuksissa

Maakaasun suhteellinen merkitys energiataseessamme on pienempi kuin Keski-Euroopan maissa. Suomessa hyvin harva asunto lämmitetään kaasulla vastoin yleistä uskomusta (luku on alle 1 %). Siksi kotitalouksien kaasutoimitukset ovat helpompi turvata, mutta kaasun hinta tulee varmasti nousemaan.

Kotitalouksien polttoainetyypit ja prosenttiosuudet

 • Kaukolämpö 29 %
 • Puu 28 %
 • Sähkö 25 %
 • Kevyt polttoöljy 5 % 
 • Ympäristöenergia 12 %
 • Maakaasu 0,5 %

Pystyykö Suomen teollisuus korvaamaan maakaasun?

Vaikein tilanne venäläisen kaasun puutteesta on kaasusta riippuvaiselle teollisuudelle. Teollisuus käyttää noin puolet kaikesta maakaasusta. Suurimmat käyttäjät teollisuudessa ovat metsäteollisuus ja Nesteen kemianalan jalostamo. 

Muita suuria käyttäjäryhmiä ovat lämpölaitokset, sähköntuotantolaitokset sekä energiayhtiöt, jotka käyttävät kaasua sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Muuten maakaasua käytetään lähinnä teollisuusprosesseissa ja raskaassa liikenteessä. 

 • Kaivostoiminta ja louhinta 0,35 %
 • Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 2,55 %.
 • Metsäteollisuus 48,42 %
 • Kemianteollisuus 17,99 %
 • Metallien jalostus 17,54%
 • Koneiden ja metallien valmistus 1,24 %
 • Sähkö- ja optisten laitteiden valmistus 0,06%
 • Muu tehdasteollisuus 3,43%

Kyseiset alat voisivat kuitenkin käyttää tarvittaessa muita energialähteitä. Siitä huolimatta jopa 6 % sähköntuotannosta tuotetaan maakaasulla ja lähiaikoina tapahtuva siirtyminen eurooppalaiseen kaasuun heijastuu sähkön kustannuksiin. Vastaavasti tämä vaikuttaa hinnankorotuksiin tuotantokustannuserissä.

Maakaasu maataloudessa

Ruoka on epäilemättä tärkein elementti, joka takaa selviytymisen. Yllättäen maakaasun rooli maataloudessa on tärkeä, jota kukaan ei välttämättä ole ajatellut ennen kuin maakaasun hinnat nousivat.

 maakaasun rooli maataloudessa on tarkea_lainaa-helposti

Kaasun ennätyskorkeat hinnat Euroopassa heikentävät ammoniakin tuotannon kannattavuutta, joka on elinehto maataloudessa.

Ammoniakkitehtaat käyttävät maakaasua sekä raaka-aineena että tuotantoenergiana. Tämän vuoksi maakaasun kallistuminen johtaa ammoniakkitehtaiden tuotannon vähenemiseen. Tämän pitkän ketjun seurauksena lähitulevaisuudessa tulemmekin näkemään korkeampia hintoja kauppojen hyllyillä.

Maakaasu energiantuotannossa

Suomi ei ole omavarainen sähkön tuotantonsa suhteen. Viime vuosina 20 prosenttia Suomen sähköntarpeesta on katettu tuonnilla, josta suurin osa tulee Ruotsista ja Venäjältä. Vuonna 2021 1/3 maakaasun tuonnista tuli Venäjältä. 

Sähköntuotannosta 6 % tuotetaan maakaasulla. Näin ollen siirtoyhteyden äkillinen katkeaminen tai tuotantohäiriö voisi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä sähkömarkkinoilla.

Mitkä ovat kaasunjakelun keskeytyksen vaikutukset?

Suomen kansantaloudella on kyky ja joustavuus subventoida tällaisia tappioita, mutta tietysti jokaisesta tappiosta aiheutuu kustannuksia. Vaikka kotitaloudet eivät käyttäisikään maakaasua suoraan, lisäkustannukset teollisuudessa ja maataloudessa rasittavat kansalaisten budjettia. näyttää siltä, että näemme hinnankorotuksia lähipäivinä.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Venäjä lopetti kaasutoimitukset Suomeen. Mitkä ovat sen taloudelliset vaikutukset?