Nämä ryhmät kärsivät inflaatiosta eniten

Nämä ryhmät kärsivät inflaatiosta eniten

Inflaatio kiihtyi jälleen uuteen ennätykseen Euroopassa, vaikuttaen erityisesti pienituloisiin. Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa keskimäärin 7,5 prosenttia edellisvuodesta ja energiakustannukset nousivat keskimäärin 44,7 prosenttia – sektorit, joihin suurin osa tuloista kuluu. 

Kyseessä oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin inflaatio rikkoi ennätyksen euroalueella, nostaen inflaation korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1997. Vaikka tämä aiheuttaa vähemmän vahinkoa Euroopalle kuin muulle maailmalle, se vaikuttaa luonnollisesti moniin eri ihmisryhmiin, kuten työttömiin.

Minne inflaatio iskee kovimmin?

Elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat nousivat, sillä Venäjä ja Ukraina ovat kautta aikojen olleet monien hyödykkeiden, kuten kaasun, öljyn, hiilen, lannoitteiden, vehnän, maissin ja siemenöljyn, pääviejiä. 

Monet Euroopan maiden taloudet ovat lähes täysin riippuvaisia, esimerkiksi vehnän tuonnissa, Venäjältä ja Ukrainasta. Tämä voi johtaa korkeisiin hintoihin ja elintarviketurvan puutteeseen pienituloisissa maissa, ja toimitusketjujen häiriöt voivat lisätä inflaatiopaineita entisestään.

5 eniten inflaatiosta kärsivää maata:

 • Liettua 15,6 %
 • Viro 14,8 %
 • Tšekki 11,9 %
 • Alankomaat 11,7 %
 • Latvia 11,5 %

5 vähiten inflaatiosta kärsivää maata:

 • Malta 4,5 %
 • Ranska 5,1 %
 • Portugali 5,5 %
 • Suomi 5,8 %
 • Slovenia 6%

Yksinkertaisesti sanottuna inflaatio on tuotteiden tai palvelujen hintojen nousua tulojen pysyessä vakiona. Sen vaikutus ei kuitenkaan aina tunnu yhtä voimakkaasti kaikissa tuloluokissa. Jos sinulla ei esimerkiksi ole autoa ja liikut mieluummin pyörällä töihin, polttoaineen hinnannousun vaikutus matkabudjettiisi on yhtä suuri kuin nolla. 

Energia on nykyään tärkein tuotantopanos, joka määrittää kaikkien alojen kustannukset. Se on tärkein asia kaikkialla autosta julkiseen liikenteeseen, talon lämmityksestä pellolla kasvatettuihin tomaatteihin.

Miten inflaatio vaikuttaa eri tuloluokkiin?

Energia- ja elintarvikekustannusten nousun osuus pienituloisten kotitalouksien budjetista on suurempi kuin muiden tuloluokkien. Kun välttämättömien ja elintärkeiden elintarvikkeiden ja lämmityksen menojen osuus budjetista kasvaa, inflaatio näkyy entistä selvemmin pienituloisille. 

Näillä ryhmillä on vähiten taloudellisia mahdollisuuksia vastata näihin hinnankorotuksiin. Jos näin käy korkeamman tulotason kotitalouksille, ne voivat käyttää säästöjään, luottokorttejaan, sijoitusvarallisuuttaan ja muuta vastaavaa puskurina odottamattomia hinnankorotuksia vastaan.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että inflaatio vaikuttaa vakavasti keskituloisiin ryhmiin, joilla on kiinteät tulot. Erityisesti energiakustannusten 40 prosentin nousu on suuri ongelma pieni- ja keskituloisille, jotka käyttävät rutiininomaisesti ajoneuvoja.

Inflaatio koskee kaikkia kuluttajia, mutta itse asiassa se vaikuttaa eniten niihin, joilla on jo ennestään vähemmän.

Seuraavat ryhmät käyttävät suuremman osan kulutuksestaan perusasioihin, kuten ruokaan, sähköön ja asumiseen:

 • Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ihmiset

 • Eläkeläiset

 • Työttömyyskorvauksen saajat

 • Opiskelijat

 • Varhaiseläkeläiset

 • Sosiaalietuuksien saajat

Inflaatio koskee kaikkia kuluttajia_lainaa-helposti

Esimerkiksi sähkö- ja lämpölasku syö lähes 14 prosenttia työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kokonaiskulutuksesta, kun taas tavallisten palkansaajien kotitalouksissa energiankulutus vie vain 5,6 prosenttia.

Valitettavasti samaan aikaan energian, elintarvikkeiden ja muiden välttämättömien hankintojen hinnat nousevat tällä hetkellä voimakkaasti.

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ihmiset käyttävät näin ollen suuremman osan rahoistaan niihin tuoteryhmiin, joihin tällä hetkellä vaikuttavat korkeat hinnankorotukset. Samaan aikaan heillä on rajalliset mahdollisuudet lisätä tulojaan esimerkiksi työskentelemällä useita tunteja tai pyytämällä työnantajalta palkankorotusta.

Inflaation vaikutus lainanotossa

Inflaation vaikutuksen ei aina voida olettaa olevan negatiivinen. Joskus vaikutus voi olla positiivinen, ja tässä prosessissa voi olla sekä inflaation voittajia että häviäjiä.

Yleensä jos sinulla on velkaa, joka on maksettava takaisin kiinteällä korolla, voitat odottamattomasta inflaatiosta. Toisaalta, jos joku on sinulle velkaa, takaisin maksamasi raha ei ole yhtä arvokasta kuin lainaamasi raha, kun inflaatio on odottamaton.

Odottamaton inflaatio jakaa varallisuutta mielivaltaisesti uudelleen yhdeltä ryhmältä toiselle, esimerkiksi lainanottajilta lainanantajille. Kun ihmiset päättävät lainata tai ottaa lainaksi rahaa, he miettivät usein, mikä inflaatio tulee olemaan. Kun inflaatiovauhti poikkeaa odotetusta, myös takaisinmaksetun tai ansaitun koron määrä poikkeaa odotetusta.

Yleinen harhaluulo on, että inflaatio on huono asia kaikille. Näin ei kuitenkaan ole. Inflaatio alentaa rahan arvoa. Siksi lainanottajat hyötyvät korkeammasta inflaatiosta, kun he maksavat rahaa takaisin. Lainanottajan maksama korko on inflaation ansiosta käytännössä alhaisempi.

Lainanantajat kärsivät odottamattomasta inflaatiosta, koska heidän takaisin saamallaan rahalla on vähemmän ostovoimaa kuin heidän lainaamallaan rahamäärällä. Lainanottajille tämä taas tarkoittaa sitä, että heidän takaisin maksamansa rahamäärä on pienempi kuin heidän lainaamansa raha.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Nämä ryhmät kärsivät inflaatiosta eniten