Miten selvitä yllättävästä kuluerästä ilman vakuutusta?

Miten selvitä yllättävästä kuluerästä ilman vakuutusta?

Menestyksekkääseen taloudenpitoon ja raha-asioiden hoitoon kuuluu aina valmistautuminen mahdollisimman moniin erilaisiin tilanteisiin. Olipa kyse sitten rahan lainaamisesta tai sijoituksen tekemisestä, on hyvä pohtia myös huonoimman mahdollisen lopputuloksen mahdollisuutta ja seurauksia. 

Aina kaikkeen ei kuitenkaan voi varautua. Erilaisissa elämäntilanteissa on priorisoitava eri asioita. Siksi kenelle tahansa voi tulla vastaan kuluja, joihin ei ole valmistauduttu. Esimerkiksi onnettomuudet voivat koitua kalliiksi, jos onnettomuuden kohdetta ei ole vakuutettu. Vaikkapa puutteellinen kotivakuutus voi jättää kattamatta vesivahingosta seuranneet kulut. Tai liikenteessä sattuneen tapaturman todellinen syyllinen voi päästä kuin koira veräjästä, jolloin kustannusten kattaminen voi tulla asianomaiselle karvaana yllätyksenä. Tällöin taloustilannetta on sopeutettava muilla keinoilla.

Kenenkään tavallisen kuluttajan raha-asioiden hoitaminen ei aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Joskus vastaan tulee ikäviä ja ahdistavia tilanteita, joiden juurisyynä on raha. Sen ei kuitenkaan saa antaa lannistaa, sillä yhteiskunnasta löytyy useita keinoja ja työkaluja, joilla talousasioita voi järjestellä, jotta tulevaisuus olisi ruusuisempi.

Mitä esimerkiksi vahingonkorvauksista voi seurata?

Jos olet päätynyt tilanteeseen, jossa joudut korvaamaan esimerkiksi vahingonkorvauksia, joita vakuutus ei kata, on syytä reagoida nopeasti. Joskus oikeusjärjestelmä ja vakuutussopimukset toimivat odottamattomalla tavalla, ja mielestään syytön asianomainen voi joutua maksajaksi. Tällöin ei kannata alkaa taistelemaan byrokratian tuulimyllyjä vastaan, vaan minimoida omaan talouteen kohdistuvat haitat.

Huonoin ratkaisu vahingonkorvauksien osuessa kohdalle on jättää ne maksamatta vain periaatteen vuoksi. Jos korvauksia ei maksa, niitä voi seurata maksumuistutukset, -vaatimukset ja jopa asian meneminen perinnän pariin. Maksumuistutusten muistutusmaksut voivat yllättäen kumuloitua suureksi summaksi, jonka maksaminen takaisin myöhemmin voi koitua huomattavasti vaikeammaksi kuin niiden maksaminen pois hyvissä ajoin. Pahimmillaan asia voi mennä perintään asti, ja aiheuttaa merkinnän luottotietoihin. Luottotietojen menettäminen taas vaikuttaa taloudenhoitoon negatiivisesti vielä vuosia. Vaikka joissain tilanteissa esimerkiksi lainan saaminen ilman luottotietoja on mahdollista, ei kannata luottaa, että lainalle voisi saada kovinkaan hyviä maksuehtoja tai sen voisi saada ilman suuria vakuuksia.

Joskus vahingonkorvausten maksaminen on ainoa vaihtoehto, vaikka asia tuntuisikin epäreilulta. Vahinkoasioiden riitauttaminen pitkälle voi koitua sekä kalliiksi että henkisesti kuluttavaksi prosessiksi, ja joskus helpoimmalla pääsee vain maksamalla mukisematta sen mitä vaaditaan.
Miten selvitä yllättävästä kuluerästä ilman vakuutusta?

Onnettomuudesta selviäminen ilman vakuutusta

Kenties yleisin syy, joka aiheuttaa suomalaisille yllättäviä taloudellisia haasteita ovat erilaiset onnettomuudet ja vahingot. Esimerkiksi asunnossa tapahtuva onnettomuus ja sen vaurioiden korjaaminen voi koitua todella kalliiksi. Jos vakuutusrahoja onnettomuuden tiimoilta ei kuulu, on keksittävä muita toimintatapoja.

Yksi keino paikata vakuutusrahojen jättämää aukkoa taloudessa on lainan ottaminen. Esimerkiksi vesivahingon sattuessa, remonttilaina voi mahdollistaa joustavasti kodin vaurioiden korjaamisen. Remonttilainojen joustavuus ja dynaamisuus auttaa korjaamaan vahingot nopeasti, mikä estää asunnon arvon alenemisen sekä kodin asumismukavuuden katoamisen. Oleellista on toimia nopeasti, ja hyödyntää kaikkia keinoja, kuten lainojen kilpailuttamista sekä vertailua verkossa.

Joskus yllättäviä kuluja voi paikata myös lainarahalla. Lainaraha voi tuoda talouteen joustoa tilanteissa, joissa pääomaa ei ole, mutta rahantulo tulevaisuudessa on turvattu esimerkiksi vakituisten palkkatulojen ansiosta.

Investoi itseesi – toivu vahingoista ja onnettomuuksista

Jotta toipuminen yllättävistä kuluista kävisi mahdollisimman helposti ja tilanteista pääsisi ulos voittajana, on osattava investoida myös itseen ja omaan hyvinvointiin. Raha-asiat ja erityisesti kulut ja kustannukset voivat aiheuttaa suurta stressiä ja pahoinvointia.Tärkein investointi, johon rahaa voi käyttää, on tietenkin sellainen, joka parantaa omaa elämänlaatua ja jaksamista. Siksi omaan itseen investointia ei saa unohtaa, vaikka rahaa tulisi käyttää esimerkiksi vahingonkorvausten tai onnettomuuksien jälkien kustannusten maksamiseen.

author
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.