Miten investoit itseesi?

Miten investoit itseesi?

Investointi on monien merkitysten termi. Yleisesti sitä käytetään, kun puhutaan rahan säästämisestä ja sijoittamisesta yritystoimintaan tai vaikkapa osakemarkkinoille voittojen tavoittelun takia. Menestyksekäs taloudenhoito niin säästämisen, sijoittamisen kuin muun omaisuuden hallinnan saroilla vaatii onnistuakseen kuitenkin hyvät puitteet. Siksi investoimalla itseesi ja omaan hyvinvointiisi mahdollistat menestyksekkäät valinnat ja toimet talouden jokaisella osa-alueella.

Itseen voi investoida monin eri tavoin:

  • Terveyteen ja jaksamiseen panostaminen sekä terveen elämäntavan mahdollistaminen.
  • Mielekäs toimintaympäristö, jossa hoidetaan niin arjen kuin taloudenhoidon osa-alueet.
  • Uusien mahdollisuuksien etsiminen elämän eri osa-alueilla.

Terve keho ja mieli – Energiaa ja jaksamista tehdä työtä ja yrittää

Helpoin tapa investoida omaan itseen on kääntää katse omaan kehoon ja mieleen: Mitä juuri minä tarvitsen tällä hetkellä, jotta toimintakykyni on huipussaan? Joskus järkevin tapa käyttää rahaa ja aikaa ei olekaan se kaikkein konventionaalisin tai tavanomaisin. Itseensä voi investoida esimerkiksi sijoittamalla palkkaa osakkeiden sijaan omia arvoja tai mieltymyksiä vastaaviin kohteisiin. Esimerkiksi remonttilainan hakeminen ja suvun vanhan kesäpaikan remontoiminen unelmien kesäresidenssiksi, tai rahan lahjoittaminen omia arvoja heijastelevan hyväntekeväisyystyön tukemiseksi voivat piristää omaa suhdetta rahaan ja työntekoon.

Liian suoritusorientoitunut suhtautuminen työelämään ja siitä saataviin tuloihin tylsistyttää innokkaimmankin työntekijän mielen ja motivaation. Siksi on rohkeasti tehtävä myös asioita, ja käytettävä rahaa asioihin, jotka eivät ulkopuolisen silmissä välttämättä näytä kaikista kunnianhimoisimmilta tai loisteliaimmilta kohtelta.

Mielekäs toimintaympäristö – Arki ja työ sujuviksi

Toinen tapa, jolla itseen investoiminen onnistuu ja tuottaa menestystä myös taloudellisesti on oman toimintaympäristön mielekkyyden parantaminen. Työtehokkuuden maksimoiminen vaatii työympäristön kokonaisvaltaista toimivuutta ja sujuvuutta. Jos joudut työpaikallasi kärvistelemään kurjissa oloissa ja huonojen välineiden kanssa, voit olla varma, että sekä työnteon tuottavuus että yleinen hyvinvointisi kärsii.

Toimintaympäristön parantamiseen on monia konkreettisia keinoja, niin suoria kuin epäsuoria. Jos esimerkiksi työskentelet yrittäjänä, on tärkeää, että työvälineisiin ja työympäristöön investoidessa huomioi tehokkuuden lisäksi muut seikat. Jos työnkuvaasi kuuluu esimerkiksi autolla liikkumista paikasta toiseen työtehtävien perässä, ei ole ollenkaan järjetöntä investoida autoon, jolla ajaminen nostattaa mielialaa ja tunnelmaa.

Miten investoit itseesi?

Luovuus kukkimaan – Ratkaisuja löytyy yllättävistä paikoista

Ihminen on sopeutuvainen eläin. Niinpä paras tapa investoida itseen voi löytyä yllättävistä paikoista. Jopa työttömäksi joutuminen, ja sen tuomiin taloudellisiin realiteetteihin sopeutuminen voi olla katalyytti, joka kääntää hyvinvoinnin kelkan suunnan. Kun oma vakiintunut työympäristö rutiineineen, tapoineen ja tuttuine kuvioineen katoaa, aikaa jää omien arvojen ja tavoitteiden pohtimiseen. Joskus jopa töiden vapaaehtoinen lopettaminen tai vähentäminen voi olla avain onneen.

Vielä joitain vuosia sitten lehtien palstoilla viljeltiin downshiftaus -muotisanaa ja sen mahdollisuuksia. Työelämän trendit elävät ja muuttuvat nopeaan tahtiin, ja downshiftaus -innostus on jäänyt vähemmälle. Sen ydin kuitenkin pitää yhä paikkaansa: Liian työorientoitunut elämäntapa ja maailmankuva on pidemmän päälle haitallinen. Sekä työelämässä menestymisen että henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi työnteon vähentäminen voi olla avain onneen. Lisääntynyt vapaa-aika mahdollistaa uusien asioiden opettelun, ja jopa uuden ammatin opiskelun. Lisäksi aktiivinen toiminta esimerkiksi yhdistyksissä ja järjestöissä opettaa uusia valmiuksia, joiden avulla elämän eri osa-alueilla on mahdollista menestyä. Uudet kontaktit ja tuttavuudet voivat poikia uusia ja yllättäviä työtehtäviä tai työmahdollisuuksia, sekä järjestöjen matalan kynnyksen toiminta antaa mahdollisuuden kokeilla osaamistaan täysin vieraiden asioiden parissa. Kaikki kokemukset oman mukavuusalueen ja tottumusten ulkopuolella ovat omiaan kasvattamaan yksilöä sekä työntekijänä että ihmisenä.

Työosaamisen ja tehokkuuden maksimointi ei aina tarkoita puurtamista hammas irvessä. Joskus opettavimmat ja kasvattavimmat kokemukset ovat niitä, jotka aluksi vaikuttavat kummallisilta, hassuilta ja jopa turhilta. Jatkuva oppiminen työntekijänä voi olla myös mukavaa, ja tämän huomioiminen jos jokin on investointi itseesi.
author
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.