Mitä talonomistajan pitää tietää veroista?

Mitä talonomistajan pitää tietää veroista?

Hyvin monella elämän suurin unelma on omistaa oma asunto. Oli kyseessä sitten omakotitalo, kerrostaloasunto tai rivitaloasunto. Hyvin monet myös tämän unelman lopulta pääsevät toteuttamaan. Yleensä asunto hankitaan alunperin enimmäkseen lainaamalla ja joillakin saattaa olla uuden asunnon kanssa harhakuvitelma, että tämän jälkeen ainoa asunnosta koituva kulu on lainanlyhennys. On mahdollisesti totuttu kulutusluoton kaltaisiin lainoihin, joissa ei muuta tarvitse ottaa huomioon. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti ole tilanne. Kiinteistön ylläpitoon liittyy kuluja, vaikka millä mitalla, mutta tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon verotus. Tässä artikkelissa puimme asiaa.

Verot, joita tulee ottaa huomioon talonomistajana:

  • Varainsiirtovero asuntoa ostaessa, jos et ole ensiasuntoa ostamassa oleva 18 – 39-vuotias
  • Kiinteistövero, joka koskee kaikkia kiinteistöjä. Asunto-osakeyhtiössä tämä on kuitenkin mukana yhtiövastikkeessa
  • Pääomavero, mikäli sinulla on vuokralainen tai vuokralaisia
  • Myyntivoittovero, mikäli et ole omistanut asuntoa ainakin kahta vuotta ja mikäli sinä tai perheenjäsenesi ei ole asunut siellä kahta vuotta yhtäjaksoisesti

Varainsiirtovero pitää maksaa asuntoa ostaessa

Asunnon oston yhteydessä pitää maksaa varainsiirtovero, jonka lähes kaikissa tapauksissa maksaa asunnon ostaja. Mikäli asunnon ostaja kuitenkin on ostamassa ensiasuntoaan ja on lisäksi iältään 18 – 39-vuotias, ei varainsiirtoveroa tarvitse maksaa. Varainsiirtovero on 4 % kauppasummasta silloin, kun kyseessä on omakotitalo tai vaikkapa kesämökki ja 2 % kauppasummasta silloin, kun asunto-osake. Asumisoikeusasunnosta ei varainsiirtoveroa makseta. Mikäli varainsiirtoveroa on maksettu aiheettomasti tai liikaa, palauttaa Verohallinto ylimääräisen veron, mikäli summa on vähintään 10 euroa.

Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä

Vuokralla koko ikänsä asuneen ihmisen ei ole tarvinnut koskaan ajatella mitään kiinteistöveroon liittyviä asioita ja oman kodin ostaneelle saattaakin tulla yllätyksenä, että asuntoon liittyy velvoite kiinteistöveron maksamisesta. Kiinteistövero on Suomessa maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistajan täytyy maksaa vuosittain kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Veron maksaa se henkilö, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Veron suuruus prosentuaalinen osuus kiinteistön arvosta. Kunkin kunnan kiinteistöveroprosentin määrittelee kyseisen kunnan kunnanvaltuusto eduskunnan säätämien rajojen puitteissa.

Vuotuinen kiinteistövero otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1993. Sitä ennen kiinteistöjä koskeva verotus oli hajanaista ja sekavaa. Vakituista asuntoa koskeva kiinteistöveroprosentti on 0,43 % – 1,00 %. Mikäli asunto on osa asunto-osakeyhtiötä, kuten esimerkiksi kerros- ja rivitaloissa on, kiinteistövero maksetaan yhtiökokouksissa määriteltävistä yhtiövastikkeista. Veron suuruus asuntoa kohti riippuu sen jyvitetystä pinta-alasta.

Mitä talonomistajan pitää tietää veroista?

Pääomaveron maksaminen

Mikäli omistamassasi asunnossa asuu joku toinen vuokralla, joudut maksamaan hänen maksamastaan vuokrasta pääomaveroa. Vero lasketaan nettovuokratulosta, joka tarkoittaa sitä, että vuokralaisen maksamasta vuokrasta vähennetään vuokraustoiminnan kulut, jollaisia ovat esimerkiksi hoitovastike, pääomavastike ja vuokraukseen liittyvät kulut. Myös asunnon ostamiseen käytetyn lainan korot voi vähentää kyseisestä vuokrasta, olettaen, että vuokran koko on paikkakunnalle ominainen, eikä selkeästi alhaisempi.

Pääomatuloksi katsotaan myös asunnon myynnistä koituva voitto tilanteessa, jossa myyjä ei ole omistanut kyseistä asuntoa vähintään kahta vuotta ja lisäksi asunut itse tai hänen puolisonsa tai alaikäinen lapsensa on asunut kyseisessä asunnossa vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti.

Mikäli näin on, niin myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa. Voitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta ostohinta. Mikäli myyntihinta on pienempi, kuin ostohinta, voi erotuksen vähentää muista pääomatuloista, mutta vain mikäli mahdollinen myyntivoittokin olisi ollut veronalaista tuloa. Sen sijaan ansiotulojen verotukseen ei tappiolla myydyllä asunnolla ole merkitystä. Jos pääomatuloja ei ole kaupantekovuonna lainkaan tai ei yhtä paljon kuin myyntitappio on, voidaan jäljelle jäävä myyntitappio vähentää pääomatuloista seuraavan viiden vuoden aikana.

Miten paljon pääomaveroa täytyy maksaa:

  • Pääomavero maksetaan nettovuokratulosta, eli vuokralaisen maksamasta vuokrasta vähennetään vuokraustoiminnan kulut, kuten hoitovastike ja pääomavastike
  • Pääomavero on 30 % pääomatulosta 30 000 euroon saakka
  • Pääomavero on 34 % pääomatulosta 30 000 euron ylittävältä määrältä

Yhteenveto:

Asunnon omistaminen tuo siis paljon muistettavaa verotuksen kannalta. Erityisen tärkeää on muistaa, että nämä asiat eivät tapahdu automaattisesti, vaan sinun täytyy erikseen tehdä ilmoitus Verohallinnolle kyseisistä tapahtumista. Mikäli jotain asioita jää epäselväksi verotuksen suhteen, kannattaa välittömästi ottaa yhteyttä Verohallintoon, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

author
Kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.