Mitä inflaatio ja deflaatio ovat ja mitä niistä pitäisi tietää?

Mitä inflaatio ja deflaatio ovat ja mitä niistä pitäisi tietää?

Nämä kaksi sanaa seuraavat meitä uutisista toiseen. Tällä hetkellä erityisesti ensimmäinen, inflaatio, on ollut maailmanlaajuisesti pinnalla. Mitä näistä kahdesta sanahirviöstä olisi kuitenkin hyvä tietää? Ja miten ne vaikuttavat meidän tavallisten kuluttajien elämässä?

Olet varmasti huomannut, että tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat vähitellen. Tuote, jonka ostit viime vuonna eurolla, onkin tänä vuonna kalliimpi. Tämä tilanne on hyvin yleinen, ja taloustieteessä sitä kutsutaan inflaatioksi. Vastakohtana tälle on deflaatio, jolloin tavaroiden hinnat taas laskevat aikaisemmasta.

Lue eteenpäin ja opi kuinka erityisesti inflaatio vaikuttaa arkipäiväämme, ja mitä siitä olisi hyvä tietää oman talouden hoidon kannalta.

Inflaatio – rahan arvo laskee

Inflaatio on yksinkertaisuudessaan tavaroiden ja palvelujen hintojen asteittaista nousua.

Tällaisia tavaroita ja palveluja ovat muun muassa:

 • Välttämättömät tavarat, kuten elintarvikkeet, hygieniatuotteet, asumiseen liittyvät tarvikkeet, vaatteet jne.
 • Asuminen ja auto
 • Vuokrauspalvelut (auto, majoitus jne.)
 • Ylellisyystavarat

Tässä on vain muutama esimerkki. Mieti kaikkia niitä päivittäin tai satunnaisesti käyttämiäsi tavaroita, ja ne kuuluvat myös todennäköisesti tähän luetteloon.

Inflaatio tarkoittaa yleisen hintatason nousua, jolloin ostovoima heikkenee ja rahan reaaliarvo laskee. Yhdellä eurolla saa siis vähemmän mitä ennen, ja näin ollen sen arvo myös laskee.

Inflaatioon johtavat syyt voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, joita ovat:

 1. Kysyntävetoinen inflaatio

  Inflaatio johtuu tällöin liiallisesta kokonaiskysynnästä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaiskysyntä kasvaa nopeasti, nopeammin kuin mitä talouden pitkän aikavälin kokonaistarjonta on, ja siten aiheuttaa inflaatiota.

 2. Kustannuspaineinflaatio

  Tilanne, jossa inflaatio johtuu talouden tarjontapuolen ongelmista, kuten ammattiliittojen lisääntyneestä vaikutusvallasta palkkaneuvotteluissa tai hyödykkeiden ja energian hintojen noususta. Lyhyen aikavälin kokonaistarjonta vähenee tuotantokustannusten nousun vuoksi, mikä osaltaan aiheuttaa inflaatiota.

Inflaatiota mitataan kuluttajaindeksin avulla

Indeksin laskemiseksi, tavanomaiseen ostoskoriin kuuluvia tuotteita painotetaan niiden tärkeyden mukaan. Kyseinen tärkeys määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kotitalous käyttää rahaa kyseiseen tuotteeseen: mitä enemmän siihen käytetään, sitä suurempi on tuotteen tärkeys ja painoarvo.

Jos kotitalous käyttää esimerkiksi 400 euroa kuukaudessa elintarvikkeisiin ja juomiin sekä 100 euroa jalkineisiin, on siten elintarvikkeilla ja juomilla suurempi painoarvo ostoskorissa.

Kuluttajahintaindeksin tuloksia verrataan vuosittain kuluttajien ostoskorien inflaatiovauhdin laskemiseksi. Kuluttajahintaindeksin avulla lasketaan siis eri kuluttajaryhmien ja eri maantieteellisillä alueilla asuvien ostoskorien hinnat. Tämän avulla voidaan siten tunnistaa inflaatio- ja deflaatiojaksot.

Inflaation seuraukset

 • Kuluttajien ostovoima vähenee tavaroiden ja palvelujen hintojen nousun vuoksi.
 • Inflaatio on hyvä asia niille, joilla on lainoja. Huolimatta hintojen ja tulotason noususta, velkojen lyhennykset pysyvät samalla tasolla, jolloin velkojen kokonaisarvo laskee. Näin velat on helpompi maksaa takaisin.
 • Tavaroiden ja palveluiden hintojen inflaation myötä myös työntekijöiden tulot kasvavat, jos niitä nostetaan samaa tahtia.
 • Inflaation vuoksi työntekijöille on maksettava korkeampia palkkoja. Toisaalta työvoimakustannusten vähentämiseksi, voidaan työntekijöitä vähentää irtisanomalla.
 • Korkea ja epävakaa inflaatio vaikuttaa tulevan hintatason ennusteisiin, mikä puolestaan vaikuttaa yleiseen talouteen arvaamattomalla tavalla.
rahan arvo laskee_lainaa helposti

Deflaatio – hinnat laskevat, mutta onko se kuitenkaan hyvä asia?

Deflaatio on inflaation vastakohta, ja se liittyy talouskasvun pysähtymiseen. Deflaatio johtuu siis useimmiten ylitarjonnasta ja ylikapasiteetista. Toisaalta myös liian vähäistä kysyntää voidaan syyttää deflaation aiheuttajaksi. Sopeutumiseen kuluu aikaa, kun hinnat laskevat ja tarjonta vähenee.

Deflaatio syntyy yleensä seuraavista syistä: kokonaiskysyntä voi laskea, jolloin yleinen hintataso laskee. Vaihtoehtoisesti lyhyen aikavälin kokonaistarjonta voi siirtyä oikealle tuotantokustannusten alenemisen vuoksi, jolloin talouden yleinen hintataso laskee.

Deflaatio on harvinainen ilmiönä ja esiintyy useimmiten laman aikana, jolloin yleinen hintataso laskee. Rahan arvo nousee ja liikkeellä oleva rahan määrä vähenee.

Deflaatioon johtavat syyt

Useat tekijät voivat aiheuttaa deflaatiota. Hyvä on kuitenkin huomioida, että nykytaloudessa se on hyvin harvinaista, ja tapahtuu usein ainoastaan laman aikana. 

 1. Deflaatio voi yksinkertaisesti johtua rahan tarjonnan niukkuudesta tai vähenemisestä, toisin sanoen rahavarantoja on vähemmän kierrossa. Lisäksi rahan kiertonopeudessa tapahtuva lasku voi aiheuttaa yleisen hintatason laskun.
 2. Deflaatio voi myös johtua kokonaiskysynnän laskusta. Tämä lasku kokonaiskysynnässä heikentää kuluttajien luottamusta ja siten vähentää kulutusta.  Tämä aiheuttaa yleisen hintatason laskun. Tämä voi johtaa siihen, että yritykset voivat reagoida tähän alentamalla palkkoja tuotantokustannusten alentamiseksi. Alhaisemmat palkat johtavat kotitalouksien tulojen alenemiseen, jolloin kysyntä laskee entisestään.
 3. Lopulta deflaatio voi johtua tuottavuuden kasvusta. Tähän voi vaikuttaa vaikkapa teknologian kehittyminen, joka alentaa tuotantokustannuksia. Tällöin kokonaistarjonta vähenee ja alentaa yleistä hintatasoa.

Deflaation seuraukset

 • Hintojen laskiessa kuluttajat todennäköisesti eivät käytä säästöjään, uskoen, että tulevaisuudessa tavaroiden kustannukset ovat vieläkin alhaisemmat
 • Tavaroiden hintojen laskun myötä myös palkat laskevat
 • Yritysten tuottavuus laskee, koska kysyntä vähenee. Tämä johtaa taas työttömyyden lisääntymiseen
 • Tuotteiden ja palvelujen todellinen arvo hämärtyy
 • Aiheuttaa talouden yleistä hidastumista
Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Mitä inflaatio ja deflaatio ovat ja mitä niistä pitäisi tietää?