Kestävä talous – Miten pitää taloudellinen tilanne balanssissa

Kestävä talous-Miten pitää taloudellinen tilanne balanssissa-lainaa-helposti

Henkilökohtaisten raha-asioiden hoitamisesta on tullut monille valtioille tärkeä tavoite turvatakseen kansalaisten taloudellisen kestävyyden. Tämä tarkoittaa pitkälti henkilökohtaisten tulojen ja menojen välisen tasapainon saavuttamista ja ylläpitämistä, jotta tarpeet, toiveet ja pyrkimykset voidaan tyydyttää budjetin puitteissa kestävästi. 

Erityisesti nuorisosta on tullut tärkeä kohderyhmä. Nuorisoon liittyy aina tiettyjä asioita, kuten hallitsematon luotonanto ja velkaantuminen, rahan hallinnan puute ja kasvava työttömyys. 

Mitä tämä kuitenkin tarkoittaa henkilökohtaisella tasolla? Kuluttajan onkin hyvä pohtia niitä tapoja, joilla he voivat parhaiten vastata tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa sekä hallita henkilökohtaista talouttaan. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi budjetin laatiminen ja henkilökohtaisen rahankäytön tarkkailu.

Mitä kestävä talous tarkoittaa tavalliselle tallaajalle?

Kestävä talous on yksinkertaisesti henkilökohtaisten tulojen ja menojen välisen tasapainon saavuttamista ja ylläpitämistä. Näin henkilön tarpeet, toiveet ja pyrkimykset tulevat tyydytetyksi, budjetin puitteissa, kestävällä tavalla.

Henkilökohtainen talous käsittää sen, miten hoidat omaa tai perheesi taloutta – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tätä termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan kokonaisuutta, joka on omistettu palveluille ja tuotteille, joiden tarkoituksena on auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan talouttaan ja hyödyntämään sijoitusmahdollisuuksia, kuten vaikkapa lainanottoa.

Henkilökohtainen talous ja sen balanssissa pitäminen on olennainen osa päivittäisten tarpeiden hoitamista, myös taloudellisen tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Mitä nopeammin henkilökohtainen talous on hallinnassa, sitä paremmat ovat pitkän aikavälin taloudelliset näkymät, esimerkiksi sijoittamisen tai eläkesuunnittelun kannalta.

Henkilökohtainen talous koostuu monista eri tekijöistä, jotka ovat hyvä ymmärtää. Tämä voi auttaa budjetoimaan nykyiset tarpeet ja siten suunnittelemaan samalla pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Kestävä talous on yhtä kuin henkilökohtaisen talouden osa-alueiden tasapaino

Henkilökohtainen talous koostuu useista eri tekijöistä. Ne voidaan kuitenkin helposti jakaa viiteen eri kategoriaan, joita ovat tulot, menot, säästöt, sijoittaminen ja suojautuminen pahan päivän varalta. 

Kun seuraavat viisi osa-aluetta ovat kunnossa, auttavat ne henkilökohtaisen talouden suunnittelussa – ja lopulta kestävän talouden ylläpitämisessä.

 1. Tulot

  Tuloihin sisältyvät kaikista lähteistä saamasi rahat. Niihin kuuluvat palkka tai eläke sekä sosiaaliturva, vuokratulot ja mahdolliset sijoitukset.

 2. Menot

  Menot sisältävät kulutetun rahan päivittäisiin sekä suurempiin menoihin. Kun kuluttamasi rahamäärä on hallinnassa, antaa se myös mahdollisuuden varata rahaa sivuun, jolla turvata esimerkiksi tulevaisuutesi, omaisuuden kasvattaminen tai hankkia varoja pahan päivän varalta.

 3. Säästöt

  Säästöt muodostuvat tuloistasi, joita et käytä päivittäisiin menoihin vaan laitat sivuun. Säästäminen on aina kannattavaa. Ne voivat kattaa suunniteltuja tai suunnittelemattomia menoeriä ja siten auttavat pitämään henkilökohtaista budjettia tasapainossa – kohti kestävää taloutta.

 4. Sijoittaminen

  Sijoittaminen on eri asia kuin säästäminen. Säästöt ovat tuloistasi jäljelle jäävä osuus, kun taas sijoitukset ovat hankintoja, joiden avulla voidaan ansaita passiivista tuloa – ja siten säästöjä. Sijoituksia voivat olla esimerkiksi sijoitusrahastojen, osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kiinteistöjen ostot, joiden odotetaan tuottavan hyvää tuottoa. Sijoituksiin liittyy kuitenkin aina omaisuuden menettämisen riski.

 5. Suojautuminen pahan päivän varalta

  Pahan päivän varalta suojautumiseen löytyy useita eri keinoja. Tässä kuvioon astuu esimerkiksi erinäiset vakuutukset, jotka voivat tarjota taloudellista turvaa odottamattomia kustannuksia vastaan.

Sijoita tulevaisuuteesi_lainaa helposti

Tapoja, joilla tukea kestävän talouden ylläpitoa

Aivan kuten minkä tahansa tavoitteen saavuttaminen, myös talouden pitäminen tasapainoissa edellyttää taloudellisten tottumusten kehittämistä. 

Tähän sisältyy muun muassa velkojen poismaksu tai niiden yhdistely, esimerkiksi yhdistelylainan avulla, säästöjen kasvattaminen ja taloudellisen turvan takaaminen.

 • Tee säästämisestä automaattisia. Siirrä joka palkkapäivänä tietty summa automaattisesti säästötilille. 
 • Hallitse heräteostoksia. Heräteostokset, kuten ulkona syöminen, ostokset, kuten verkossa tehdyt heräteostokset, rasittavat suuresti taloutta.
 • Arvioi menojasi ja elä säästäväisesti. Arvioi miten käytät rahaa, ja katso, mitä voit karsia tai vähentää. Päätä, onko kukin menoerä ehdottoman välttämätön, ja poista sitten tarpeeton.
 • Sijoita tulevaisuuteesi.  Sijoitustesi kasvu ajan mittaan on hämmästyttävää, jos aloitat sen esimerkiksi 20-vuotiaana.
 • Velkojen poismaksaminen. Jos sinulla on luottokortteja, henkilökohtaisia lainoja tai muita vastaavia velkoja suunnittele miten aiot maksaa ne pois ja olisiko esimerkiksi järjestelylaina kätevä tapa siihen.
 • Maksa laskut automaattisesti. Yksi hyvä tapa on maksaa laskut heti, kun ne tulevat. Laskujen maksaminen automaation kautta on myös hyvä tapa pitää maksut ajan tasalla.
Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Kestävä talous – Miten pitää taloudellinen tilanne balanssissa