Asuntolainojen korot jatkavat kasvamistaan – korkojen tarkistaville menot voivat kolminkertaistua

Asuntolainojen korot jatkavat kasvamistaan - korkojen tarkistaville menot voivat kolminkertaistua_lainaa-helposti

Tämä vuosi on ollut korkein asuntolainojen korkojen osalta sitten marraskuun 2008, ja uusi osoitus siitä, että suurta lamaa seurannut vuosikymmenen mittainen matalien korkojen jakso on päättynyt.

Inflaatiopaineet nostavat velkakustannuksia aggressiivisesti, joten korkojen odotetaan nousevan edelleen. Mutta kuinka paljon asuntolainojen korot voivat todellisuudessa nousta ja millä tavoin se vaikuttaa juuri sinun asuntolainaasi?

Mihin suuntaan asuntolainojen korot ovat menossa?

Yhdysvaltain keskuspankki on pyrkinyt aggressiivisesti hillitsemään inflaatiota, ja sen toinen peräkkäinen koronnosto näyttäisi aiheuttavan nousupaineita asuntolainakorkoihin pitkällä aikavälillä. Tämä heijastuu myös meille Eurooppaan, jossa Euroopan keskuspankki nosti heinäkuussa korkoja ensikertaa sitten vuoden 2011. Korkojen odotetaankin nousevan lähikuukausina lisää. 

Inflaatio on edelleen laaja-alaista ja ongelmallista. Yhdysvaltojen keskuspankki jatkaa aggressiivista koronnostoaan ja asuntolainavakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjonta lisääntyy. Ekonomistit näkevätkin korkojen nousevan, mutta kysymys on siitä, kuinka paljon ne voivat lopulta nousta.

Kun syyskuussa 2021 asuntolainojen keskimääräinen korkotaso oli 0,71 prosenttia, nousee se tänä vuonna noin 2,2 prosenttiin.

Ekonomistit ovatkin odottaneet korkojen nousevan vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta viime viikkojen kiivas nousu on saanut monet miettimään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Toisaalta kun asuntolainojen yleisin korko, Euribor, on nyt jo yli 2 prosentin luokkaa, kilpailu asunnonostajien keskuudessa voi toisaalta helpottua.

Pohjimmiltaan nousussa on kyse inflaatiosta, ja vaikka huippu on jo ehkä ohitettu, ei se silti ole vielä laantunut. Kuten suomalainen hintataso on sen meille jo näyttänytkin. Loppujen lopuksi kyse saattaakin olla pidempiaikaisesta noususta ja epävarmuudesta.

Miksi Euroopan keskuspankki nostaa korkoja?

Euroopan keskuspankin pääasiallinen tehtävä on huolehtia Euroopan Unionin hintatason vakaudesta. Jos hinnat nousevat liian nopeasti – kuten nyt inflaation aikaan –  korkojen nostaminen tukee Euroopan keskuspankin määrittämää kahden prosentin tavoitetta. 

Euroopan keskuspankki luonnollisesti seuraa inflaatio-odotusten kehitystä, kuten Yhdysvaltain tai muun maailman trendiä, sillä inflaation odotetaan pysyvän edelleen hyvin nopeana. Tavoitteena on pitää kyseinen kahden prosentin taso ja se, ettei hintojen anneta nousta yli 2 prosenttia vuositasolla myös jatkossakaan.

Miksi korot ylipäätänsä nousevat ja laskevat?

Lainaa otettaessa pankit sekä rahoituslaitokset määrittelevät antamalleen lainasummalle aina koron. Tätä maksetaan aina lainan päättymiseen saakka – lainatun summan lisäksi. Sen suuruus voi vaihdella laina-ajan kuluessa tai lainalle voidaan asettaa myös korkokatto, joka pitää lainan koron saman suuruisena koko laina-ajan.

Yleisimmin asuntolainan viitekorko on Euribor. 

  1. Sen laskentaperiaatteista ja julkaisemisesta päättää European Money Markets Institute (EMMI). 
  2. Näin ollen Euroopan keskuspankki ei suoranaisesti  päätä korkotasoista, mutta se voi vaikuttaa niihin. 
  3. Euribor on siis yksinkertaisuudessaan euroalueen viitekorko, joka määrittää millä arvolla eri pankit antavat toisilleen luottoja euroalueella.
Euribor onkin Suomessa asuntolainoille yleisimmin käytetty korko (pankkien itse määrittämien viitekorkojen lisäksi). Koska Euribor seuraa koko euroalueen tilannetta, vaikuttaa se myös näin suomalaisten asuntolainojen korkoon.

Asuntolainojen Euribor on yleensä määritetty 12 kuukaudelle, joten se tarkistetaan aina kerran vuodessa. Näin ollen viime vuonna lainalle otettu Euribor-korko voikin seuraavana vuonna olla suuruudeltaan täysin eri – joko suurempi tai pienempi. Tänä vuonna se on selkeästi enemmän kuin vuonna 2021.

Miksi korkotasot ylipäätänsä sitten vaihtelevat? Koska euroalueen markkinatalous on vapaa, korot määräytyvät sen perusteella kuinka paljon lainaa ylipäätänsä euroalueella on tarjolla ja kuinka paljon sitä otetaan. Korkotasot määritellään loppujen lopuksi siten, kuinka paljon euroalueen yritykset ja yksityishenkilöt haluavat investoida tai kuluttaa – ja onko lainaa ylipäätänsä helposti saatavilla.

Euroopan keskuspankki ja euribor-korko_lainaa-helposti

Mihin lainanottaja voi itse vaikuttaa?

Lainanantajan tarjoama asuntolainan korko määräytyy sekä sinusta itsestäsi riippuvien että laajempien tekijöiden perusteella, joihin ei pysty vaikuttamaan. Onko siis lainanottajalla tällä hetkellä mahdollisuutta vaikuttaa lainansa korkotasoon?

Lainanantajilla on käytössään peruskorko, joka ottaa huomioon suuremmat taloudelliset tekijät, antaen heille mahdollisuuden voittoon. Pankit ja rahoituslaitokset nostavat tai laskevat tätä peruskorkoa lainanottajan riskin mukaan. Jos vaikutat lainanantajan mielestä turvalliselta, sinulle tarjotaan todennäköisesti alhaisempaa korkoa.

Tekijät, joihin voit vaikuttaa:

  • Luottotietosi. Asuntolainanantajat käyttävät luottopisteitä riskien arviointiin. Korkeampia pisteitä pidetään turvallisempina. Toisin sanoen lainanantaja luottaa siihen, että maksat asuntolainasi takaisin.
  • Kun maksat etukäteen suuremman osan asunnon hinnasta, pienennät lainamäärääsi ja vaikutat lainanantajien silmissä vähemmän riskialttiilta. Voit tarkistaa tämän laskemalla lainan ja arvon välisen suhdelukusi. Vähintään 80 prosentin lainaosuus katsotaan korkeaksi.
  • Lainatyyppisi. Se, millaista lainaa haet, voi vaikuttaa sinulle tarjottavan asuntolainan korkoon. Esimerkiksi suuremmilla tai pitkäaikaisemmilla lainoilla on yleensä korkeampi korkotaso.
  • Ensisijaiseen asuntoon (asunto tai talo, jossa todella aiot asua) myönnettäviin asuntolainoihin sovelletaan yleensä alhaisempaa korkoa kuin loma-asuntoihin, kakkosasuntoihin tai sijoitusasuntoihin myönnettäviin asuntolainoihin.

Tekijät, joihin et voi vaikuttaa:

  • Euroalueen talous. Tämä tarkoittaa tietenkin Euroopan keskuspankkia sekä Euribor-korkoa, mutta myös muut kuin markkinavoimat (esimerkiksi globaali epävarmuus) voivat vaikuttaa asuntolainojen korkoihin. Lisäksi muutokset inflaatiossa ja työttömyysasteessa aiheuttavat yleensä paineita korkoihin.
  • Maailmantalous. Se, mitä maailmalla tapahtuu, vaikuttaa Euroopan markkinoihin. Lisäksi maailmanlaajuiset poliittiset epävarmuudet voivat joko nostaa tai laskea asuntolainojen korkoja.
  • Euroopan keskuspankki yrittää ohjata taloutta ja pyrkii pitämään inflaation kurissa. Euroopan keskuspankin päätökset nostaa tai laskea korkoja voivat siten aiheuttaa nostoja tai laskuja asuntolainan korkoihin (kuten viimeksi tämän vuoden heinäkuussa, jolloin korkoja nostettiin).
Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Asuntolainojen korot jatkavat kasvamistaan – korkojen tarkistaville menot voivat kolminkertaistua