Lainatrendit huhtikuussa 2024: Analyysi lainamääristä

Lainatilastot 1. huhtikuuta ja 28. huhtikuuta 2024 välisenä aikana paljastavat monipuolisia trendejä, jotka kuvastavat demografisten ja taloudellisten tekijöiden vaikutuksia Suomen lainamarkkinoilla. Tässä artikkelissa syvennymme Lainaa-Helposti -yrityksen raporttiin, joka esittelee merkittäviä eroja lainasummien jakautumisessa eri asiakasryhmien kesken. Nämä tiedot perustuvat lainoihin, jotka on otettu Lainaa-Helpostin kautta kyseisellä ajanjaksolla.

Lainamäärät asiakkaan iän mukaan

Huhtikuun 2024 lainadatassa korostuu iän merkitys lainasummien suuruudessa. Erityisesti 40-49 -vuotiaiden ryhmässä lainamäärät ovat keskimäärin 11 877 euroa, kun taas 70+ vuotiaiden ryhmässä lainamäärät putoavat 8 734 euroon. Tämä trendi viittaa siihen, että keski-ikäiset ovat aktiivisempia suurempien lainojen ottajia, kun taas vanhemmat asiakkaat suosivat pienempiä summia.

Iän vaikutus lainasummien suuruuteen saattaa heijastella myös eri elämänvaiheiden taloudellisia tarpeita ja kykyä palauttaa lainoja, mikä ohjaa lainanantajia räätälöimään lainaehtoja asiakkaan elämäntilanteen mukaan.

Erityisesti 40-49 -vuotiaiden ryhmässä lainamäärät ovat keskimäärin 11 877 euroa, kun taas 70+ vuotiaiden ryhmässä lainamäärät putoavat 8 734 euroon.
Lainamäärät asiakkaan iän mukaan

Lainamäärät alueittain

Alueelliset erot lainasummissa ovat merkittäviä. Kainuu johtaa tilastoja keskimääräisellä lainamäärällä 13 667 euroa per asiakas, kun taas Ahvenanmaalla vastaava luku on vain 4 481 euroa. Tämä voi heijastella alueellisia eroja tulotasossa ja elinkustannuksissa.

Suuret erot lainamäärissä korostavat alueellisten talousstrategioiden merkitystä ja tarvetta kohdennetuille rahoituspalveluille.

Alueelliset erot lainasummissa ovat merkittäviä. Kainuu johtaa tilastoja keskimääräisellä lainamäärällä 13 667 euroa per asiakas, kun taas Ahvenanmaalla vastaava luku on vain 4 481 euroa
Lainamäärät alueittain

Lainat ja kiinteistöomistus

Kiinteistön omistavien asiakkaiden keskimääräinen lainasumma on 13 907 euroa, mikä on huomattavasti korkeampi kuin kiinteistöä omistamattomien 8 147 euroa. Tämä ero korostaa kiinteistöomistuksen vaikutusta lainanantajien luottopäätöksiin, sillä omaisuus toimii usein vakuutena suuremmille lainoille.

Kiinteistön omistajille myönnettävän suuremman lainan takia heillä on myös mahdollisuus investoida kiinteistöönsä entistä enemmän, mikä voi lisätä sen arvoa pitkällä aikavälillä. Tämä voi johtaa positiiviseen kierteeseen, jossa omaisuuden arvon kasvu mahdollistaa yhä suurempien lainojen saamisen tulevaisuudessa.

Lainat ja kiinteistöomistus
Lainat ja kiinteistöomistus

Lainat ja työllisyystilanne

Yrittäjät ja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt saavat suurempia lainoja verrattuna muihin työllisyysryhmiin, 15 811 ja 10 775 euroa vastaavasti. Tämä heijastaa lainanantajien arviota taloudellisesta vakaudesta ja kyvystä hoitaa lainaa.

Tällainen laina-analyysi auttaa rahoituslaitoksia kohdistamaan tuotteensa ja palvelunsa tarkemmin eri asiakassegmenttien tarpeisiin.

Yrittäjät ja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt saavat suurempia lainoja verrattuna muihin työllisyysryhmiin, 15 811 ja 10 775 euroa vastaavasti. Tämä heijastaa lainanantajien arviota taloudellisesta vakaudesta ja kyvystä hoitaa lainaa.
Lainat ja työllisyystilanne

Johtopäätökset

Lainamarkkinoiden analyysi huhtikuulta 2024 osoittaa, että sekä demografiset että taloudelliset tekijät vaikuttavat merkittävästi lainasummien jakautumiseen. Työllisyystilanteen ja kiinteistöomistuksen korostuminen korostavat rahoitussektorin arviointikriteerien monimutkaisuutta. 

Tämänkaltainen data auttaa meitä ymmärtämään paremmin kuluttajien käyttäytymistä ja markkinoiden dynamiikkaa

Andreas Linde, Lainaa-Helposti toimitusjohtaja.

Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa niin lainanantajille kuin kuluttajillekin, auttaen heitä navigoimaan muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
Lainaa helposti > Uutiset > Lainatrendit huhtikuussa 2024: Analyysi lainamääristä